Dofinansowanie z PFRON.

Po spełnieniu określonych warunków można się starać o dofinansowanie ze środków PFRON. Środkami tymi dysponuje najczęściej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Aby dostać dofinansowanie należy:


  • uzyskać dofinansowanie na aparat słuchowy przez NFZ
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
  • nie przekraczać progu dochodowego określonego przez PCPR lub MOPS (próg dochodowy jest różny w powiatach)
  • złożyć wniosek o dofinansowanie w MOPS lub PCPR wraz z fakturą zakupu aparatu lub kosztorysem na aparat.


Wysokość dofinansowania określa MOPS lub PCPR na podstawie posiadanych środków pieniężnych i ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania jest różna w powiatach i wynosi od 1000 zł do 1500 zł na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne i od 1500 zł do 2200 zł na aparat na przewodnictwo kostne.

Jeśli dofinansowanie z NFZ jest na dwa aparaty słuchowe to także z PCPR/MOPS dostaniesz dofinansowanie na dwa aparaty słuchowe.

Jak długo czeka się na dofinansowanie z PFRON?


PCPR i MOPS dostają środki finansowe z PFRON w pierwszym kwartale roku (najczęściej w marcu). W kwietniu pieniądze zaczynają być rozdzielane. Wnioski są rozpatrywane do momentu wyczerpania pieniędzy, w przypadku dużych funduszy - nawet do końca roku. Jeśli na koniec roku jakieś pieniądze pozostaną w kasie, wówczas MOPS/PFRON musi zwrócić pieniądze do PFRON.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz